Projekti käekäik

Meie projekti eesmärgiks on lisada Are Kooli õppekavasse         valdkond

DIGIPÕHISED ÕPIVÄLJUNDID

Tänaseks on meil õnnestunud:

  • Mõtestasime õppenõukogus lahti digipädevuste arendamise        vajaduse.
  • Moodustasime 3-4-liikmelised digi-meeskonnad.
  • Organiseerisime digikohviku soojade pirukatega 5.detsembril.
  • Kavandasime digikohviku töökorralduse:
  1. ajurünnak etteantud digipädevuste loetelust,
  2. meeskonnad lisavad kohvikus digipõhised õpiväljundid Office 365 keskkonda.

Takistused:

  • Kõik õpetajad ei saa osaleda digikohvikus.
  • Koolitaja väljapoolt kooli on veel kokku leppimata.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s