Meie digikohvik

5. detsembril toimus meie Digikohvik, kus õpetajad väikestes digitöögruppides tegelesid sügavuti digipädevusi toetavate punktide lisamisega õppekava vastavasse osasse. Mõtlesime läbi, milliseid konkreetseid õpiväljundeid ja -tulemusi oma aines õpilastelt oodata ning milliste pädevuste omandamist need toetavad.
Kõik päris ladusalt siiski ei läinud – avastasime, et kui ikka suur grupp inimesi ühekorraga tegeleb ühe veebipõhise dokumendiga, võib juhtuda igasuguseid apse – kes kogemata kustutab teiste töö jne.
Aga lõpuks saime hakkama – kõik suutsid leida enda aine põhiselt väga huvitavaid ülesandeid ja koostegemise töid, mida õppeaasta jooksul teha. Ning hoolimata sellest, et nii mõnigi saabus halvatujuliselt ja negatiivselt meelestatuna, lahkusid nad hea tujuga.

Digikohviku meeleolust saate aimu ka meie väikesest videost.

Projekti käekäik

Meie projekti eesmärgiks on lisada Are Kooli õppekavasse         valdkond

DIGIPÕHISED ÕPIVÄLJUNDID

Tänaseks on meil õnnestunud:

  • Mõtestasime õppenõukogus lahti digipädevuste arendamise        vajaduse.
  • Moodustasime 3-4-liikmelised digi-meeskonnad.
  • Organiseerisime digikohviku soojade pirukatega 5.detsembril.
  • Kavandasime digikohviku töökorralduse:
  1. ajurünnak etteantud digipädevuste loetelust,
  2. meeskonnad lisavad kohvikus digipõhised õpiväljundid Office 365 keskkonda.

Takistused:

  • Kõik õpetajad ei saa osaleda digikohvikus.
  • Koolitaja väljapoolt kooli on veel kokku leppimata.