Meie plaan

Kaugem eesmärk on Are Kooli õppekava kaasajastamine, et lisada sinna digipädevusi toetavad tegevused, plaanid ja võimalused.

Ajakava:

  1. 27. novembril lepime kokku koolitaja väljastpoolt kooli;
  2. 27. novembril moodustame digimeeskonnad;
  3. 29. novembri õppenõukogus arutleme õppekava kaasajastamise üle digipõhiste õpiväljundite seisukohast;
  4. 29. novembril anname teada järgmise tagasiside päeva;
  5. 30. november-6. detsember toimuvad gruppide sisesed ajurünnakud;

15. detsembriks on meil valmis 1. etapp:

  • Oleme teadvustanud ja mõtestanud õpetajaskonnaga õppekava muutmise vajaduse;
  • Oleme moodustanud 3-4 liikmelised digimeeskonnad ekspertidest ja tavakasutajatest;
  • Meeskondades on toimunud ajurünnak ideedest, millised digipädevuste õpiväljundid on reaalsed ja teostatavad aine- ja klassipõhiselt;
  • Toimuvad regulaarsed tagasiside-koosolekud ja kogemuste vahetamine.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s