Meie hetketugevused

  • Internetiühendus
  • Kõikides klassides arvutid ja esitlustehnika
  • Aktiivsed digipädevad õpetajad
  • Huvilised õpilased
  • Koolitusvõimalused (nii koolisisesed kui -välised)
  • Robootikavahendid
  • Arvutiklass

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s