Digiajastu strateegia ideed

  • Koolisisesed digimeeskonnad digipädevast õpetajast ja 2-3 juhendatavast
  • Iga õpetaja kaardistab oma aine põhiselt võimaluse kasutada digivahendeid
  • Iga õpetaja koostab ja võtab kasutusele oma õppematerjale
  • Õppekavas tuua välja aineti ja klassiti digipõhised õpiväljundid

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s