15 ideed :)

 1. IT-õpilased igas klassis
 2. E-õppe päev tervele koolile
 3. Digikeskkondade kaardistamine ja kogumikuna avaldamine kodulehel
 4. Õppekava kaasajastamine: aineti ja klassiti digipõhised õpiväljundid
 5. Digimaterjalide kasutamine töös õpiraskustega õpilastega
 6. Intraneti rakendamine
 7. Ümberpööratud klassiruum
 8. Unistuste tabel “Juhul, kui…”, kaasates õpilasi
 9. Digikohvik
 10. Sisekoolitusprogrammi väljatöötamine
 11. Koolisisesed digimeeskonnad
 12. Kooliümbrusse nutikas avastusrada
 13. E-õpe pikalt kodus viibivale õpilasele
 14. Digivahendite tark rakendamine, õpetada seda, millest on kasu
 15. Õppematerjalid õpilaselt õpilasele, koostöö erinevate koolitasemete vahel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s