Meie plaan

Kaugem eesmärk on Are Kooli õppekava kaasajastamine, et lisada sinna digipädevusi toetavad tegevused, plaanid ja võimalused.

Ajakava:

 1. 27. novembril lepime kokku koolitaja väljastpoolt kooli;
 2. 27. novembril moodustame digimeeskonnad;
 3. 29. novembri õppenõukogus arutleme õppekava kaasajastamise üle digipõhiste õpiväljundite seisukohast;
 4. 29. novembril anname teada järgmise tagasiside päeva;
 5. 30. november-6. detsember toimuvad gruppide sisesed ajurünnakud;

15. detsembriks on meil valmis 1. etapp:

 • Oleme teadvustanud ja mõtestanud õpetajaskonnaga õppekava muutmise vajaduse;
 • Oleme moodustanud 3-4 liikmelised digimeeskonnad ekspertidest ja tavakasutajatest;
 • Meeskondades on toimunud ajurünnak ideedest, millised digipädevuste õpiväljundid on reaalsed ja teostatavad aine- ja klassipõhiselt;
 • Toimuvad regulaarsed tagasiside-koosolekud ja kogemuste vahetamine.

15 ideed :)

 1. IT-õpilased igas klassis
 2. E-õppe päev tervele koolile
 3. Digikeskkondade kaardistamine ja kogumikuna avaldamine kodulehel
 4. Õppekava kaasajastamine: aineti ja klassiti digipõhised õpiväljundid
 5. Digimaterjalide kasutamine töös õpiraskustega õpilastega
 6. Intraneti rakendamine
 7. Ümberpööratud klassiruum
 8. Unistuste tabel “Juhul, kui…”, kaasates õpilasi
 9. Digikohvik
 10. Sisekoolitusprogrammi väljatöötamine
 11. Koolisisesed digimeeskonnad
 12. Kooliümbrusse nutikas avastusrada
 13. E-õpe pikalt kodus viibivale õpilasele
 14. Digivahendite tark rakendamine, õpetada seda, millest on kasu
 15. Õppematerjalid õpilaselt õpilasele, koostöö erinevate koolitasemete vahel

Koolituse meeskond ja meie ootused

Koolitusel “Õppeprotsessi juhtimine digiajastul” osalevad meie koolist direktor Anneli Uibu, õppejuht Aive Annuste,  inglise keele õpetaja/ kodulehe ja eKooli administraator  Kristi Mölder.

Meie meeskond  teeb head koostööd ja on valmis vastu võtma väljakutseid.  

Meil on sõbralikud suhted digivahenditega, sellepärast tuleme koolitusele…

… eesmärgiga saada ideid, kuidas muuta õpikeskkonda kaasaegsemaks ja õpilastele atraktiivsemaks.

Meie ootused on, et saaksime vastused küsimustele

·         Missugused on digiajastu võimalused koolimeeskonna arendamisel?

·         Kuidas kujundada digiajastu õppimiskultuuri Are Koolis?

Kolm Arekat