Meie digikohvik

5. detsembril toimus meie Digikohvik, kus õpetajad väikestes digitöögruppides tegelesid sügavuti digipädevusi toetavate punktide lisamisega õppekava vastavasse osasse. Mõtlesime läbi, milliseid konkreetseid õpiväljundeid ja -tulemusi oma aines õpilastelt oodata ning milliste pädevuste omandamist need toetavad.
Kõik päris ladusalt siiski ei läinud – avastasime, et kui ikka suur grupp inimesi ühekorraga tegeleb ühe veebipõhise dokumendiga, võib juhtuda igasuguseid apse – kes kogemata kustutab teiste töö jne.
Aga lõpuks saime hakkama – kõik suutsid leida enda aine põhiselt väga huvitavaid ülesandeid ja koostegemise töid, mida õppeaasta jooksul teha. Ning hoolimata sellest, et nii mõnigi saabus halvatujuliselt ja negatiivselt meelestatuna, lahkusid nad hea tujuga.

Digikohviku meeleolust saate aimu ka meie väikesest videost.

Projekti käekäik

Meie projekti eesmärgiks on lisada Are Kooli õppekavasse         valdkond

DIGIPÕHISED ÕPIVÄLJUNDID

Tänaseks on meil õnnestunud:

 • Mõtestasime õppenõukogus lahti digipädevuste arendamise        vajaduse.
 • Moodustasime 3-4-liikmelised digi-meeskonnad.
 • Organiseerisime digikohviku soojade pirukatega 5.detsembril.
 • Kavandasime digikohviku töökorralduse:
 1. ajurünnak etteantud digipädevuste loetelust,
 2. meeskonnad lisavad kohvikus digipõhised õpiväljundid Office 365 keskkonda.

Takistused:

 • Kõik õpetajad ei saa osaleda digikohvikus.
 • Koolitaja väljapoolt kooli on veel kokku leppimata.

Meie plaan

Kaugem eesmärk on Are Kooli õppekava kaasajastamine, et lisada sinna digipädevusi toetavad tegevused, plaanid ja võimalused.

Ajakava:

 1. 27. novembril lepime kokku koolitaja väljastpoolt kooli;
 2. 27. novembril moodustame digimeeskonnad;
 3. 29. novembri õppenõukogus arutleme õppekava kaasajastamise üle digipõhiste õpiväljundite seisukohast;
 4. 29. novembril anname teada järgmise tagasiside päeva;
 5. 30. november-6. detsember toimuvad gruppide sisesed ajurünnakud;

15. detsembriks on meil valmis 1. etapp:

 • Oleme teadvustanud ja mõtestanud õpetajaskonnaga õppekava muutmise vajaduse;
 • Oleme moodustanud 3-4 liikmelised digimeeskonnad ekspertidest ja tavakasutajatest;
 • Meeskondades on toimunud ajurünnak ideedest, millised digipädevuste õpiväljundid on reaalsed ja teostatavad aine- ja klassipõhiselt;
 • Toimuvad regulaarsed tagasiside-koosolekud ja kogemuste vahetamine.

15 ideed :)

 1. IT-õpilased igas klassis
 2. E-õppe päev tervele koolile
 3. Digikeskkondade kaardistamine ja kogumikuna avaldamine kodulehel
 4. Õppekava kaasajastamine: aineti ja klassiti digipõhised õpiväljundid
 5. Digimaterjalide kasutamine töös õpiraskustega õpilastega
 6. Intraneti rakendamine
 7. Ümberpööratud klassiruum
 8. Unistuste tabel “Juhul, kui…”, kaasates õpilasi
 9. Digikohvik
 10. Sisekoolitusprogrammi väljatöötamine
 11. Koolisisesed digimeeskonnad
 12. Kooliümbrusse nutikas avastusrada
 13. E-õpe pikalt kodus viibivale õpilasele
 14. Digivahendite tark rakendamine, õpetada seda, millest on kasu
 15. Õppematerjalid õpilaselt õpilasele, koostöö erinevate koolitasemete vahel

Koolituse meeskond ja meie ootused

Koolitusel “Õppeprotsessi juhtimine digiajastul” osalevad meie koolist direktor Anneli Uibu, õppejuht Aive Annuste,  inglise keele õpetaja/ kodulehe ja eKooli administraator  Kristi Mölder.

Meie meeskond  teeb head koostööd ja on valmis vastu võtma väljakutseid.  

Meil on sõbralikud suhted digivahenditega, sellepärast tuleme koolitusele…

… eesmärgiga saada ideid, kuidas muuta õpikeskkonda kaasaegsemaks ja õpilastele atraktiivsemaks.

Meie ootused on, et saaksime vastused küsimustele

·         Missugused on digiajastu võimalused koolimeeskonna arendamisel?

·         Kuidas kujundada digiajastu õppimiskultuuri Are Koolis?

Kolm Arekat